Karakterskalaen
 
 

 

7-trins-skalaen
Karakterskalaens syv trin, målopfyldelse og beståkravet.

Karakterskalaen har ligesom ECTS-skalaen 7 trin:

Karakter

 

Betegnelse

 

Beskrivelse

 

ECTS

 

12

 

Den fremragende præstation

 

Karakteren 12 gives for den fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler

 

A

 

10

 

Den fortrinlige præstation

 

Karakteren 10 gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler

 

B

 

7

 

Den gode præstation

 

Karakteren 7 gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler

 

C

 

4

 

Den jævne præstation

 

Karakteren 4 gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler

 

D

 

02

 

Den tilstrækkelige præstation

 

Karakteren 02 gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål

 

E

 

00

 

Den utilstrækkelige præstation

 

Karakteren 00 gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål

 

Fx

 

-3

 

Den ringe præstation

 

Karakteren -3 gives for den helt uacceptable præstation

 

F