Principper for fprældrearrangerede hytteture
 
 

Forældrearrangerede hytteture

Formål med forældrearrangerede hytteture:

Formålet med forældrearrangerede hytteture er primært at styrke det sociale fællesskab.

Rammer:

  • Hytteturen må max indeholde 1 skoledag – op til en weekend/fridag.

  • Der kan komme 1 lærer med på skoledagen.Herudover skal der minimum deltage en forælder.

  • Der skal altid være min. 2 voksne til stede.

  • Læreren har ansvaret i skoletiden – forældrene efter skoletid.

  • Skolen yder ikke tilskud til disse ture – dog kan pædagogisk konto bruges som ved ekskursioner i det daglige.

 

Lejrskoler

Formål med lejrskoler:

Formålene er lejrskoler er både faglige og sociale.

Rammer:

  • Der afholdes 1 lejrskole à max 5 dage – på 8. klassetrin.

  • Udgifter til lejrskoler afholdes af skolen, dog opkræves forældrebetaling på 75 kr. p. dag, hvilket er de anslåede udgifter til en elevs bespisning.

 

Vedtaget i skolebestyrelsen september 2015