Bygninger

Skolens bygninger og faciliteter

Skolens fysiske opbygning:
Den ældste del af Blovstrød Skole er fra 1938 og bygget i 2 plan. I 50´erne, 70´erne og sidst i 2001 er skolen udbygget - alle udbygninger er i et plan. Skolen er afdelingsopdelt med en indskoling (bh. klasse - 3. klassetrin), et mellemtrin (4. - 6. klassetrin) og en udskoling (7. - 9. klassetrin). Alle klasser har eget klasselokale og til hver afdeling hører grupperum.

Skolen råder over følgende faglokaler: 2 gymnastiksale samt et lokale til hvert af fagene: hjemkundskab, håndarbejde, sløjd, musik, fysik, natur/teknik og billedkunst.Desuden råder skolen over en idrætshal (Blovstrødhallen) i dagtimerne, og i nær tilknytning til skolen ligger Blovstrød Svømmehal, som som skolen benytter til svømmeundervisning for skolens 4. klasser. Blovstrød Skole har en "Bix", hvor eleverne kan købe fx. boller med diverse pålæg, frugt og grønt, mælkeprodukter og juice.
Skolen kan bruges af gangbesværede, synshandicappede, hørehandicappede og allergikere.Kørestolsbrugere kan ligeledes færdes rundt på skolen, men skolen råder over handicaptoiletter.
 

Elevernes skolemøbler

Blovstrød skole har gennem de seneste udskiftet alle klassers skolemøbler, således at de er ergonomisk korrekte

.

Skolevejens trafiksikkerhed

Forældrene har ansvaret for elevernes færden til og fra skole.

For elever, der har særlig farlig skolevej, tilbydes skolebuskørsel.

Skolen anbefaler:

• At eleverne i videst muligt omfang går eller cykler til og fra skole. 

• At forældre, hvis det er nødvendigt at køre børnene til skolen, sætter dem af ved P-pladsen ved svømmehallen, således at man undgår de ofte kaotiske forhold på P-pladsen ved gadekæret. Det vil ligeledes være en stor hjælp for trafiksikkerheden, at man ikke kommer i sidste øjeblik inden mødetiden kl. 8.00.

• At familierne udover den almindelige familieforsikring tegner børneulykkesforsikring.