Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:
 
  • Samlet elevtal pr. 20-09-2016:  379 elever

  •  Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlig klassekvotient 

  • Indskolingen (0.-2. klasse): 21,7 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (3.-6. klasse): 18 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 19,2 elever pr. klasse
     

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:

Antal elever pr. pc

Antal elever pr. pc

4,5

Antal elever på skolen  

379

Antal pc'er med elevadgang  

84

Antal elever pr. pc i specialklasserne og modtageklassen

3

Antal elever   12

Antal pc-ere   4

 

Antal lærere

Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01-01-17: 33

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale