Grundoplysninger

Adresse

Blovstrød Skole
Kærvej 10
3450 Allerød


Tlf. 48108888
E-mail: [email protected]
Web: http://www.blovstroedskole.dk

Skoleleder: Anna Recinella
Formand for skolebestyrelsen: Leif Reimond Johansen
 

Klassetrin og spor på skolen

Skolen har børn fra børnehaveklasse – 9. klassetrin.

Der er 2 spor på alle klassetrin, undtagen 3. årgang og 9. årgang, hvor der kun er 1 klasse.

Herudover har vi en gruppeordning med 2 mindre klasser for elever som har brug for mere voksenkontakt. 

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  

Klasser og klasselærere

 

Typer af tilbud efter skoletid

Til Blovstrød skole er knyttet 1 SFO: ”Oasen”

”Oasen” optager børn fra børnehaveklasse til marts måned på 3. klassetrin.

SFO-en er åben fra kl. 7.00 – 8.00 og igen fra kl. 14.15 –16.50, fredag dog kun til kl. 16.30

I skoleferier og på skolefridage holdes åbent fra kl. 7.00 – 17.00, hvor der vil være sampasning på 1 eller 2 af kommunens SFO-er.

Indmeldelse i ”Oasen” sker via en blanket, som kan hentes i SFO'en.